Strategische

Planning

Uw doelstellingen worden omgezet in een strategische planning dat als leidraad dient voor de optimalisatie van de teelt.
Meer info

Uitvoerige

Gewasanalyse

Om de vinger aan de pols te kunnen houden, brengt Willem Valstar frequent een bezoek om de teelt uitvoerig te analyseren.
Meer info

Uitgebreide

Rapportage

Na ieder bezoek ontvangt de kweker een uitgebreide schriftelijke rapportage met daarin praktische adviezen en aandachtspunten.
Meer info

StarGrow Consultancy, optimizing the growth

U heeft een groentekwekerij, maar haalt u wel voldoende rendement uit uw gewas? StarGrow Consultancy wijst u de weg naar een optimaal resultaat bij de teelt van tomaten en aubergines. We richten ons daarbij op álle factoren die van invloed zijn op de plantgroei, de productkwantiteit en de productkwaliteit.

Een optimaal teeltklimaat bereiken én behouden, ten gunste van het hoogst haalbare bedrijfsrendement. Dát is wat StarGrow Consultancy voor u kan betekenen. Samen zetten we uw doelstellingen om in een strategisch plan, dat als leidraad dient tijdens het gehele groeiproces van plant en gewas. Daarna volgt er een intensieve teeltbegeleiding waarbij StarGrow Consultancy analyseert, controleert, rapporteert en nieuwe ideeën initieert. Lees meer over onze werkwijze.

Stargrow Consultancy is er ook voor:
Het begeleiden van wetenschappelijke teeltproeven.
Het verzorgen van teelttechnische trainingen.
Wereldwijde ‘Long Distance Support’.

Willem Valstar width=

Laatste nieuws

Huidige polaire omstandigheden zorgen dat veel geschermd moet worden in de nacht met lage VD tot gevolg van 1 of lager. Let op bladbotrytis en voer voldoende vocht af, want eerste botrytisaantastingen alweer gezien.
h J R
@willemvalstar
Het blijft toch mooi, een tomatensauna. https://t.co/X863rlo1sN
h J R
@willemvalstar
Deze week veel rommelige trossen gezien bij alle teelten. Reden zijn de warme dagen in week 26 welke nu tot uiting komen. Ook jonge planten van plantenkweker tonen dit. Zorg dat piektemperaturen vermeden worden door schermen en of krijten.
h J R
@willemvalstar
Twitter_logo_blue
Stargrow Consultancy is a member of: Cropex Group