Werkwijze

Strategisch plan

Elke samenwerking met StarGrow Consultancy begint met een vrijblijvende kennismaking. Bloeit er inderdaad een samenwerking op, dan worden er doelstellingen bepaald en een strategisch plan gesmeed. Deze doelstellingen zijn uiteraard gericht op de kwantiteit en kwaliteit (gewicht en smaak) van de oogst. Bij StarGrow Consultancy staat de groei van de plant centraal, dus worden alle van invloed zijnde factoren, zoals plantsturing, belichting en bemesting, nauwkeurig gepland, geanalyseerd en waar nodig bijgestuurd.

Uitvoerige gewas- en klimaatanalyse

gewasanalyse

Teeltbegeleiding van StarGrow Consultancy vindt voornamelijk plaats op de kwekerij. Om vinger aan de pols te kunnen houden, brengt Willem Valstar regelmatig een bezoek om de plantgroei uitvoerig te kunnen bestuderen en de vruchtkwaliteit en eventuele ziekten vast te stellen. Ook worden, in nauw onderling overleg, de geregistreerde klimaatgegevens geanalyseerd en de instellingen zonodig aangepast. Dit laatste is van belang omdat de computer de teelt 24 uur per dag stuurt en regelt. Alvorens de kwekerij wordt bezocht zijn alle doorgestuurde teeltregistraties al nauwkeurig met elkaar in verband gebracht en eventuele knelpunten grotendeels geïnventariseerd, zodat daar waar nodig snel kan worden bijgestuurd.

Klik op de afbeelding voor een impressie van de teeltregistraties…
grafiek 2 stargrow grafiek 1 stargrow grafiek 3 stargrow

Uitgebreide rapportage

Na ieder bezoek ontvangt de kweker een uitgebreide schriftelijke rapportage die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Uiteraard compleet met een deskundig advies over de te zetten vervolgstappen op weg naar het hoogst haalbare rendement.

Meer informatie?

Neem gerust contact op via het onderstaande telefoonnummer of stuur een e-mail naar willem@stargrowconsultancy.nl. Ik sta u graag te woord.

+31(0)6-50516100