Meer informatie?

Neem gerust contact op via het onderstaande telefoonnummer of stuur een e-mail naar willem@stargrowconsultancy.nl. Ik sta u graag te woord.

+31(0)6-50516100

Teeltbegeleiding bij kwekers

Om de groei van tomaten en aubergines te kunnen optimaliseren dienen alle factoren die daarbij een rol spelen op de juiste wijze te worden ingericht. De plant staat te allen tijde centraal. Tijdens de intensieve teeltbegeleiding wordt de plantgroei nauwlettend gevolgd, zodat diréct kan worden ingespeeld op veranderingen in het proces. De uitgebreide analyses en rapportages die hieruit voortkomen vormen de belangrijkste kracht van StarGrow Consultancy. Lees meer over onze werkwijze.
specialisme specialisme

Heldere rapportage
Als geen ander is StarGrow Consultancy in staat om statistieken en resultaten om te zetten in glasheldere rapportages, zowel voor de kweker als voor andere betrokkenen. Het is immers van groot belang dat iedere betrokkene, van medewerker tot aandeelhouder, tot in de puntjes is geïnformeerd. Bovendien kunnen zo alle werkzaamheden (van inkoop tot verkoop) binnen de kwekerij optimaal op elkaar worden afgestemd, wat uiteraard ten goede komt aan de algemene bedrijfssouplesse.

Technische kennis
StarGrow Consultancy is volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kastechniek, klimaattechniek, rassenkennis, ziekten en plaagbestrijding. Op al die terreinen kunt u van StarGrow Consultancy een onafhankelijk en goed onderbouwd advies verwachten. De mogelijkheden op het gebied van belichting, bijvoorbeeld, roept de laatste jaren veel vragen op bij kwekers. Kiest u voor LED of HPS? Of voor allebei? En met welke positionering verkrijgt u het beste resultaat? Dergelijke vragen (en antwoorden) staan centraal in een uitgebreide en heldere belichtingsstrategie die StarGrow Consultancy voor u kan opstellen. En uiteraard begeleidt StarGrow Consultancy u ook met de realisatie.

Piccolo

Wetenschappelijke teeltproeven

De glastuinbouw ontwikkelt zich volop. Het up-to-date houden van kennis is dan ook een belangrijk aandachtspunt van StarGrow Consultancy. Daarom zijn we onder andere betrokken bij wetenschappelijke proeven in teelttechnische onderzoekscentra. Proeven die zijn gericht op uiteenlopende teeltkundige vraagstukken, zoals het ontstaan en voorkomen van plantenziekten. Ook vinden er continu onderzoeken plaats met betrekking tot de toepassing van moderne technieken, zoals LED-belichting en diffuus glas. Wilt u meer informatie hierover? Bel +31(0)6-50516100 of neem contact op via het contactformulier.

Teelttechnische trainingen

Is het tijd om uw medewerkers eens ‘bij te spijkeren’? Of wilt u graag een training verzorgen voor uw relaties? StarGrow Consultancy heeft een ruime kennis en een schat aan praktijkervaring op het gebied van tomaten en aubergines. Bovendien weet StarGrow Consultancy deze kennis en ervaring als geen ander direct toepasbaar te maken ten gunste van een snelle rendementsverbetering. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden over de teelttechnische trainingen van StarGrow Consultancy? Bel of neem contact op via het contactformulier.

Long Distance Support

Het verlenen van support aan kwekers in verder gelegen landen vraagt om een efficiënte aanpak, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van alle moderne communicatiemiddelen.
De digitale gegevens van bijvoorbeeld de klimaat- en gewasregistratie kunnen vanzelfsprekend in Nederland worden geanalyseerd. Ook vindt gewasanalyse plaats op basis van foto’s, die via de computer of smartphone kunnen worden verzonden. De uitgebreide rapportages van StarGrow Consultancy worden per e-mail verstuurd en zonodig telefonisch besproken en onderbouwd. Uiteraard wordt de kwekerij ook regelmatig bezocht, zodat alle zaken nog eens tot in de puntjes op elkaar kunnen worden afgestemd.